«Інтеграція та адаптація іноземних студентів» / INTERADIS

619451-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-CBHE-JP

 Проєкт Європейського Союзу Еразмус+ КА 2 CBHE з розвитку потенціалу вищої освіти

Тривалість проекту: 15 листопада 2020 – 14 листопада 2023

Проект передбачає:

  • Інтеграцію іноземних студентів до культурного, етнічного, соціального середовища України та Європейського союзу.
  • Підвищення кваліфікації академічних працівників щодо особливостей роботи з іноземними студентами.
  • Розбудову потенціалу міжнародних офісів, підвищення якості надання адміністративних послуг.

Основні бенефіціари проекту:

  • Іноземні студенти.
  • Українські студенти.
  • Науково-педагогічний персонал.
  • Адміністративний персонал.
  • Суспільство в цілому.

Координатор проекту:

Нідерландська бізнес-академія, Нідерланди.

Співкоординатор проєкту:

Університет «КРОК», Україна.

Партнери:

Університет Фоджа, Італія

Східно-Баварський технічний університет Амберг-Вайден, Німеччина

Університет імені Міколаса Ромеріса, Литва

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна

Національний університет водного господарства та природокористування, Україна

Одеський національний політехнічний університет, Україна

Маріупольський державний університет, Україна

Сумський національний аграрний університет, Україна

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна, Україна

Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна

Український державний центр міжнародної освіти, Україна

Консалтингова компанія Халтгрен, Німеччина

 

Проектна команда СНАУ

Керівник проекту:

Данько Юрій Іванович, проректор з наукової роботи

Координатори (відповідальні особи) проекту від СНАУ:

Пасько Олег Віталійович, завідувач НДЧ

Мельник Олена Сергіївна, завідувач проєктного відділу НДЧ

Виконавці:

Славкова Олена Павлівна, заступник проректор з науково-педагогічної та міжнародної діяльності

Cкляр Ірина Дмитрівна, начальник відділу якості вищої освіти, ліцензування та акредитації СНАУ

Костель Микола Васильович, завідувач відділу аспірантури та докторантури СНАУ

Лукаш Світлана Миколаївна, заступник декана факультету економіки та менеджменту по роботі з іноземними студентами

Клочко Альона Миколаївна, завідувач кафедри міжнародних відносин, заступник декана юридичного факультету по роботі з іноземними студентами

Зубцова Інна Володимирівна, заступник декана факультету агротехнологій та природокористування по роботі з іноземними студентами

Фотіна Ганна Анатоліївна, заступник декана факультету ветеринарної медицини по роботі з іноземними студентами

 

Проект співфінансується Європейським союзом.

Вітаємо переможців та бажаємо успішної реалізації проєкту!